Kim Tae Kyun

Nghề nghiệp:
Đạo Diễn
Quê quán:
Seoul, Hàn Quốc

Phim tham gia