Hoàng Sơn

Nghề nghiệp:
Diễn Viên Hài, Diễn Viên
Quê quán:
Bình Dương, Việt Nam

Phim tham gia